Historia

Kinna Sandens historia – från då till nu

Kinna Sanden har anor ända till 1500-talet och utgjorde då en frälsegård i den kända adelsläkten Brahes ägo. Gården donerades under 1600-talet till greven Fredrik Stenbock, född på Torpa Stenhus. År 1695 tilldelades gården kavalleriet efter Karl XI:s reduktion vilket innebar att adelns äganden minskades och att armén stärktes. Kinna Sanden kom under 1700-talet sedermera att ägas av Kapten Jon Björnberg innan gården så småningom övergick i privat ägo.

Förläggaregården Kinna Sanden, mangårdsbyggnad i sin nuvarande form uppfördes 1840 av Sven Andersson. 1860 lät han enligt uppgift också bygga det mindre huset kallat Lilla Sanden idag beläget vid Strömskolan och 1895 uppfördes även den så kallade Nya Villan intill den ”gamla” huvudbyggnaden Sanden. Nya Villan var ett storslaget hus som brann ner i en mordbrand 1973. Kvar av de gamla byggnaderna på gården är idag endast huvudbyggnaden Kinna Sanden kvar, nuvarande Kinna Bed & Breakfast AB.

Med Sven Andersson påbörjas Sandens, och även Kinnas, storhetstid. Svens förläggareverksamhet når en storartad omfattning. Sven Andersson var den i särklass störste förläggaren under åren 1840-1860 och hade uppåt 2 000 väverskor anknutna till sin verksamhet. En av Svens döttrar, Carolina, gifte sig 1872 med Claes Håkansson och flyttade in i Lilla Sanden, då tillhörande mangårdsbyggnaden Kinna Sanden. 1873 startade sedan Claes Håkansson och Carolina, samhällets första industriföretag, AB Claes Håkansson, sedermera Kinnasands mekaniska väveri.

Efter svärfaderns Svens död flyttade paret därpå in på mangårdsbyggnaden Stora Sanden och sålde 1888 Lilla Sanden. (Intressant kuriosa, till en av Håkanssons kontorister, Ludvig Svensson, vilken också blev förläggare och grundaren till det idag världsomfattande bolaget Ludvig Svensson AB). Med tiden kom en av Svens andra döttrar, Albertina maken Edvard Engdahls ättlingar att inneha gården och driften av den närliggande fabriken som idag bor granne med hamburgerkedjan McDonalds.

Kinnasand kom att tillhöra den exklusiva gruppen av klassiska svenska textilföretag. Kinnasand blev känt över hela världen för högklassig design och kvalitet. Ett av de mer kända samarbeten var med konstnären och designern Ulrika Hydman.

Tiderna för textilindustrin försämrades och 1987 såldes Kinnasand till Prolarator och Stikkan Anderson. Känd som musikmakaren som skördade stora framgångar med bl a musikgruppen Abba och Ted Gärdestad.

Idag lever Kinnasand som varumärke kvar men väveriet och gardintillverkningen som inte längre var lönsam har lagts ner. Dock lever tapettillverkningen kvar och Kinnalin Tapet och Logistik bildades som en renodlad tapettillverkare och levererar idag lingarnstapet under namnet Novalin.

Vad är en förläggaregård?

Husen som byggdes åt förläggare i Mark är typiska för bygden. De byggdes åt förmögna herrar som lyckats väl och levde i välstånd på sin förläggareverksamhet. Det innebar att de köpte upp bomull och garn vilket de sedan gav i uppdrag att väva till väverskor runtom i bygden. De arbetade och vävde i sina hem och levererade sedan vackra tyger till förläggaren som sålde tyget vidare. En förläggare kunde hålla sig med hundratals väverskor till ett par tusen vilket resulterade i stora förmögenheter.

Förläggaregården, ett hus i imponerande storlek liknande herrgårdsbyggnader skilde sig från övrig bebyggelse i Mark då landskapet ofta bestod av skogsrika områden. Herrgårdsfastigheter hade aldrig tidigare förekommit i bygden och förläggaregården visade därmed på hög status och välstånd. Kännetecknande för en förläggaregård var oftast vit träpanel, detaljrika fönster och väl utsmyckade dörromfattningar. Ofta placerade högt och fritt.

Idag kan vi njuta av de vackra gårdarna som många finns bevarade. De utgör ett karaktäristiskt drag för Mark och ligger nästan som ett vitt pärlband av gårdar och slingar sig utmed vägen mellan Kinna och Fritsla.